Ascom Grup a fost acționat în judecată de către Andrei Baștovoi. Cererea de chemare în judecată privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a fost depusă la Judecătoria Buiucani de reprezentantul reclamantului,  avocatul Gheorghe Susarenco. Andrei Baștovoi cere ca despăgubire morală 2 000 000 de lei moldovenești, sumă pe care o consideră simbolică pentru Ascom. „Subliniez faptul că nu atît banii lor mă interesează, cît mă intereseasă imaginea și bunul nume al meu”, a declarat Andrei Baștovoi pentru Jurnal TV. De asemenea s-a cerut sechestrarea sediului central al Ascom pînă la plata daunelor morale și dezmințirea publică a afirmațiilor calomnioase la adresa lui Baștovoi.

Cererea se întemeiază pe informația denigratoare răspândită de compania „Ascom Grup” SA pe pagina de internet HotNews.md. În comunicatul de presă difuzat în mass-media pe pagina internet și care a fost adus la cunoștința opiniei publice pe plan național și intrenațional, se menționează că „ grupul Baștovoi și-a însușit zeci de milioane de dolari” (se prezumă că frauda a fost comisă în detrimentul „Ascom Grup”SA), „s-au încheiat contracte de construcție a drumurilor, executarea cărora a fost extrem de proastă…, lipsa protecției contractuale pentru companie a adus și aduce în continuare mari prejudicii”; “s-au descoperit activități ilegale cu echipamentul grupului estimate la milioane de dolari, care la inițiativa d-lui Baștovoi erau transferate din Sudan în Uganda și Congo fără nici o aprobare“; “d-ul Baștovoi a încercat să creeze un mediu propice pentru a da frâu liber acțiunilor sale de delapidare a banilor companiilor și de exploatare barbară a echipamentului din patrimonial companiei, precum și a oamenilor”; “ în urma reviziilor s-a demontrat cu probe și documente veridice prejudicii de peste 16 mln USD și plăți restante la salariu în valoare de 5,5 mln USD. Reiterăm că această cifră reflectă doar o parte a prejudiciului adus de d-ul Andrei Baștovoi și acoliții săi grupului Ascom”.

În cerere se mai precizează: „Apreciind mărimea sumei prejudiciului moral, ne bazăm pe faptul că pârâtul a adus prejudicii judicioase onoarei și demnității reclamantului, atât pe plan intern, cât și extern, dat fiind faptul că acesta din urmă a fost deputat îm primul Prlament democratic din Republica Moldova și semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova, a activat într-un șir de state, inclusive în Sudanul de Sud”.

Ascom Grup, solicitat de Jurnal Tv, a refuzat să comenteze situația creată.

Reclame