Într-un comunicat de presă răspîndit de compania Ascom Grup pe data de 14 decembrie 2011, autorii se plîng opiniei publice de ceea ce ei numesc „atacurile grupului Baștovoi în structurile mass media din Moldova”. Acest „comunicat”, care depășește cu mult dimensiunile și scopul unui comunicat de presă, vine după ce vreme de jumătate de an Ascom a refuzat să comenteze acuzațiile aberante aduse familiei Baștovoi și chiar a criticat presa pentru mediatizarea cazului, invocînd buna desfășurare a anchetei. Comunicatul prelung (sau prea lung?) este de fapt o spovedanie publică a administratiei Ascom din care nu reiese nimic altceva decît incapacitatea de gestionare a afacerii. Curios este faptul că într-un hrisov atît de mare (nu știu cîți dintre cititori vor avea răbdare să-l citească pînă la capăt), unde au fost înșirate cele mai stranii păcate atribuite lui Baștovoi, nu s-a găsit loc și pentru cea mai monstruoasă dintre acuzații: cea de atentat la viața familiei Stati și a șefului securității Ascom, Veaceslav Glotov. Oare să-i fi pașolit Procuratura Generală pentru aberațiile maiorului Glotov și de asta acum ascund sub preș acest dosar scandalos? Dar despre aceasta și alte picanterii din comunicatul Ascom ne vom exprima într-o postare separată. (Dreptate pentru Baștovoi)

COMUNICAT

În legătură cu atacurile grupului Baștovoi în structurile mass media din Moldova care au scopul direct de a știrbi imaginea grupului ASCOM și de a manipula opinia publică prin date și informații false, dorindu-se astfel crearea unei imagini de nevinovat în jurul domnului Baștovoi și a acoliților săi, dorim să clarificăm următoarele:

Grupul de companii ASCOM activează în Sudanul de Sud din 2005 printr-un contract de împărțire a producției, semnat de o entitate a grupului și de Guvernul Sudanului de Sud, în baza căruia avem sarcina de a îndeplini lucrări de explorare pe un bloc din această țară și în caz de descoperire țiței să împărțim cu Guvernul producția rezultată. Din 2005 până în 2008, s-au realizat nu doar lucrări de explorare, ci și numeroase obiective ce țin de infrastructură, inclusiv obiective sociale în folosul poporului sud sudanez, toate la un loc în sumă de peste 250 milioane USD.

În 2008, compania a fost atacată printr-o scrisoare adresată președintelui Republicii Kazahstan, Excelența Sa Nursultan Nazarbaiev, de către președintele de la acea dată a Republicii Moldova. În urma acestui atac, grupul a fost nevoit să-și reducă investițiile în străinătate, mai ales în Sudan.

Domnul Andrei Baștovoi, Vicepreședinte al ASCOM Grup, coordonator și responsabil împuternicit pentru proiectul „Sudanul de Sud” a fost informat la timpul respectiv despre decizia grupului de a-și restrânge operațiile în Sudan și i s-au dat indicații clare de a îngheța activitatea, adică de a proceda la conservarea tehnicii, adunarea în depozite a întregii averi a companiei și asigurarea condițiilor respective de păstrare, depozitare, conservare și pază până se vor crea condiții de reluare a activității.

Contrar acestei indicații, domnul Baștovoi s-a adresat președintelui ASCOM cu propunerea de a efectua lucrări în afara cadrului contractual stabilit cu Guvernul sudanez, angajându-se să asigure companiile din Sudan cu mijloacele financiare necesare pentru plata salariaților, întreținerea bunurilor încredințate și să prelungească astfel activitatea din venituri proprii. Conducerea ASCOM a fost categoric împotrivă, deoarece aceste lucrări nu numai că nu erau prevăzute în contractul cu Guvernul sudanez, dar și necesitau obținerea de noi licențe și aprobări adăugătoare din partea instanțelor de stat.

Realizarea lucrărilor de genul celor propuse de domnul Baștovoi punea în pericol licențele acordate grupului în baza contractului, acestea putând fi retrase oricând pierzându-se astfel toate investițiile făcute până atunci. Domnul Baștovoi a ignorat indicațiile conducerii și, prin hotărâre proprie, a luat decizia să desfășoare afaceri de la cele mai mici cum ar fi extragere nisip din Nil, construirea de case particulare, până la afaceri de anvergură cu motorină și benzină, deficitare pe piața Sudanului de Sud, încălcând astfel orice prevederi sau lege a Sudanului. În urma desfășurării acestor activități s-a depistat în contabilitate un rulaj de 48.6 milioane USD.

În data de 22 februarie 2011, la invitația oficialilor din Sudanului de Sud, președintele ASCOM Grup, domnul A. Stati, a avut o întrevedere cu Vicepreședintele Sudanului de Sud la care s-a discutat reluarea lucrărilor de explorare a companiei pe blocul 5B (contractat în 2005) și aprovizionarea Sudanului de Sud cu motorină și benzină. La ședință au luat parte domnii A. Stati, A. Baștovoi, S. Rusu și A. Istrati. În cadrul acestei ședințe locale, domnul Stati a promis vicepreședintelui Sudanului de Sud că se va purcede imediat la reluarea lucrărilor de explorare și s-a discutat și programul de lucru. Domnul Baștovoi a ignorat sarcina dată de domnul Stati de a începe lucrările de explorare și de asigurare a statului sud sudanez cu transport de motorină și benzină invocând lipsa de finanțare. Tot pe parcursul acestei vizite, domnul Stati a fost informat de structurile de stat cu privire la activitatea ilicită a domnului Baștovoi pe teritoriul Sudanului de Sud.

Ca urmare a acestui fapt, s-a luat decizia de a se crea o Comisie internă pentru clarificarea suspiciunilor despre care a fost informat domnul Stati. În ziua când Comisia și-a început lucrările, domnul Baștovoi, ca să motiveze lipsa de finanțare a programului indicat de domnul Stati, a început a transfera banii din conturile companiei pe conturile proprii ale firmelor care îi aparțineau. În urma controalelor, s-au depistat 3 firme din zonă și anume: SWAMB Investment Ltd, SWAMB Engineering Ltd, Congo Aluminium & Steel Constructions (CASCO Enterprise Ltd), în care domnul Andrei Baștovoi și membrii familiei sale deveniseră fondatori, folosind în acest scop toată infrastructura și întregul potențial tehnic al grupului. În urma controlului, Comisia internă a depistat încălcări grave în activitatea domnului Baștovoi printre care sunt de menționat:

1. Selectarea personalului nu se efectua pe criterii de profesionalism, ci în majoritatea cazurilor, pe baza legăturilor de prietenie și rudenie. Deciziile de selectare și angajare a personalului, adoptate de domnul Baștovoi, au încălcat prevederile directivelor de la sediul central. În special, prin acțiunile sale domnul Baștovoi a încălcat prevederile Ordinului Nr. 45 din 17.11.2008 prin care era obligat să reducă cheltuielile în cadrul proiectului din Sudan. Afară de aceasta, s-au mai încălcat prevederile directivelor/ordinelor interne cu privire la deplasarea personalului în Sudan doar cu aprobarea sediului central, a directivelor cu privire la profilaxie și carantină și altora.

2. Lipsa totală de evidență a personalului – Nu existau dosare personale, fișe de post și alte documente. Muncitorii erau angajați în proiectele Sudanului de Sud fără aprobările prevăzute de regulamentele în vigoare. Astfel, grupului i-au fost cauzate prejudicii sub forma salariilor neplătite în valoare de 5,5 milioane USD. În urma acestor acțiuni, au fost încălcate drepturile angajaților.

3. Încălcări grave în evidența contabilă. Lipsa de documente originale, falsificarea de acte, distrugeri de documente primare, schimbări în programele 1C la momentul controlului, lipsa dărilor de seamă, lipsa rapoartelor financiare obligatorii de sfârșit de an și alte multe nereguli. Prin aceasta domnul Baștovoi a încercat să creeze un mediu propice pentru a da frâu liber acțiunilor sale de delapidare a banilor companiilor și de exploatare barbară a echipamentelor din patrimoniul companiei, precum și a oamenilor.

4. Din start, domnul Baștovoi și-a pus în plan să evite controlul din partea departamentului de securitate internă a Grupului, subordonându-și subdiviziunile acestuia din teritoriu.

5. În procesul lucrărilor Comisiei, s-a depistat lipsa de responsabilitate a departamentului juridic și anume:

a. Executarea de lucrări fără contracte, ci pe bază de înțelegeri personale, mai ales în cadrul operațiunilor de transportare și livrare a combustibilului, unde s-au făcut cele mai mari fraude, din care grupul Baștovoi și-a însușit zeci de milioane de dolari.
b. S-au încheiat contracte de construcție a drumurilor, executarea cărora a fost extrem de proastă și ca urmare beneficiarii pretind acum daune mari din partea companiei. Lipsa protecției contractuale pentru companie a adus și aduce în continuare mari prejudicii.
c. S-au descoperit activități ilegale cu echipamentele grupului estimate la milioane de dolari, care la inițiativa domnului Baștovoi erau transferate din Sudan în Uganda și Congo fără nici o aprobare.

În urma acestor fraude extrem de grave și prejudicii enorme, grupul ASCOM a luat hotărârea să apeleze la serviciul unor companii neutre, specializate în auditul tehnic și financiar, pentru a încerca, prin probe și aprecieri concrete, să cuantifice măcar o mică parte din prejudiciul adus de domnul Baștovoi și echipa sa.

În urma reviziilor, s-au demonstrat cu probe și documente veridice prejudicii de peste 16 milioane USD și plăți restante la salarii în valoare de 5,5 milioane USD. Reiterăm că această cifră reflectă doar o parte a prejudiciului adus de domnul Andrei Baștovoi și acoliții săi grupului ASCOM. Ancheta continuă și suntem siguri că, treptat, vor apărea noi date care vor demonstra adevărata amploare a fraudei realizate de acești oameni.

Dorim să informăm opinia publică, de asemenea, că oamenii de bună credință care au lucrat în Sudan vin de bună voie la ASCOM și depun mărturii în legătură cu acțiunile ilicite și fărădelegile desfășurate de grupul Baștovoi în Sudan, Uganda, Congo și nu știm încă dacă această activitate infracțională nu s-a extins și în alte țări.

Aceasta este realitatea pe care opinia publică interesată trebuie să o cunoască.

Să lăsăm organele în drept să decidă, având încredere că justiția își va face datoria în mod corect pe baza probelor și dovezilor prezentate la dosar.

Reclame